Lasten ja nuorten tilanne – kaupunginjohtajan koronainfo 10.2.2021

10.2.2021

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen pitää ylimääräisen koronainfon lasten ja nuorten tilanteesta. Lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa myös korona-aikana. Epidemia ja etäopetus ovat lisänneet monien lasten, nuorten ja perheiden tuen tarvetta.

– Etäelämässä jää usein puuttumaan kovin paljon, oli kyse sitten arkitodellisuuden rajoista, turvallisten aikuisten tuesta, sosiaalisista kontakteista, fyysisestä aktiivisuudesta tai nuoruuden elämisestä ylipäätään, kaupunginjohtaja Viljanen toteaa.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston ja Turun yliopiston tutkimuksen mukaan korona-aika on heikentänyt opiskelijoiden hyvinvointia. HUS:in lastenlääkärit ovat vedonneet koulu- ja harrastusrajoituksista luopumiseksi (HS 4.2.2021). Viime syksynä HUS:n lastenpsykiatrian lähetteissä havaittiin selvä nousu.

Vantaalla jalkautuneessa nuorisotyössä kohdataan yhä enemmän nuoria, jotka viettävät paljon aikaa kaupungilla ja kauppakeskuksissa. Itä-Uudenmaan poliisi on tiedottanut, että nuorten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt.

Koronaan liittyvien varotoimien välittömät vaikutukset ovat olleet varsin hyvin esillä. Nyt pitäisi katsoa myös pitkälle tulevaisuuteen yltäviin ja sitä kautta huomattavasti suurempiin vaikutuksiin.

Koulutus tutkitusti tukee hyvinvointia ja estää syrjäytymistä, ja onnistumisen kokemukset vahvistavat motivaatiota. Syrjäytymisen tunne näkyy koulukontekstia laajemmin lasten ja nuorten hyvinvoinnin heikkenemisenä.

-Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia tukea lapsia ja nuoria koulunkäynnissä. Myös normaalisti hyvinvoivien oppilaiden kurssit jäävät etäopetuksessa helpommin kesken. Opiskelu saattaa venyä tai hiipua kokonaan, Viljanen kuvaa.

– HUS:n lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokarin sanoin: Lasten ja nuorten hyvinvointi tulee asettaa etusijalle kaikkia toimia suunniteltaessa, ja kehitykselliset tarpeet tulee turvata. Se, mikä aikuiselle on pelkästään tuskastuttavaa ja ikävää, voi lapselta viedä pysyvästi mahdollisuuden saada omaa kapasiteettia rakentavaan käyttöön.

-Nyt on pohdittava tarkasti, mitä teemme sekä juuri nyt että korona-ajan jälkeen. Edessä on iso jälleenrakennusurakka. Miten se resursoidaan ja rahoitetaan? Mitä tehdään, mitä priorisoidaan, miten työt jaetaan ja mitkä ovat parhaat yhteistyöfoorumit.

Viljasen mukaan tässä on valtava haaste koko yhteiskunnalle ja erityisesti kunnille – niin nuorisotyön, opetuksen, oppilashuollon, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kuin lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen osalta. Kaiken lisäksi korona-ajan talousvaurioita tullaan korjaamaan samaan aikaan.

Yle Uutiset 8.2.2021: Katkeruutta, uupumusta ja yksinäisyyttä – Ylen kysely paljastaa, miten kypsiä amislaiset ja lukiolaiset ovat etäopiskeluun.

Kaupungin koronainfo kootusti

Kaupunginjohtajan koronainfo 3.2.2021

Videon litterointi

Avainsanat: , , , , , , , Tapahtumat
Facebook Twitter Google