Budjettiesitys vuodelle 2020

7.10.2019

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja talousjohtaja Matti Ruusula esittelevät kaupunkitasoisen esityksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020–2023.

Vuoden 2020 talousarvion kehys

17.6.2019

Vuoden 2020 talousarviolaadinnan kehys. Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta. Vantaan kiertotalouden tiekartta ja kaupungin ympäristövastuuraportti 2018-2019. Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille.

Osakkuus Suomirata-hankeyhtiössä

4.3.2019

Valtuusto käsittelee Vantaan kaupungin osakkuutta Suomirata-hankeyhtiössä ja Vantaan hyvinvointikatsausta 2018. Kokouksen alussa jaetaan tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit Vantaan kaupungin työntekijöille sekä juhlistetaan 100-vuotiasta Vantaan valtuustoa.

Lausunto Uusimaa-kaavan luonnoksesta

17.12.2018

Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksesta. Vantaan kaupungin hallintosäännön päivittäminen. Määrärahamuutokset vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosaan ja investointiosaan.