Toimialojen esittelyt
8.6.2017

Kaupungin toimialojen esittelyä uudelle valtuustolle. Esittelyssä sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, sivistystoimen toimiala, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala sekä konserni- ja asukaspalveluiden toimiala.

Vuoden 2016 tilinpäätös
8.5.2017

Vuoden 2016 tilinpäätös. Ympäristöraportti kevät 2016 – kevät 2017. Henkilöstökertomus 2016. Hallintosäännön hyväksyminen.

Kanta valinnanvapausmalliin
27.3.2017

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2016. Asemakaavamuutos Veromiehessä.

Tasa-arvosuunnitelma
8.12.2016

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn teemavuosi 2017.