Valtuuston kokous 23.5. 2022

23.5.2022

Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa on 23. toukokuuta käsittelyssä kaupungin vuoden 2021 tilinpäätös ja strategian toteutuminen. Kokouksessa käydään myös taloussuunnitelman 2023-2026 lähetekeskustelu.

Vuoden 2021 tilikauden tulos oli 61,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos parani 6,5 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Poistoeron ja varausten muutoksien sekä rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 61,4 miljoonaa euroa.

Vantaan valtuustokauden 2018–2021 strategian tavoitteiden loppuraportissa strategian mittareista arvioitiin toteutuneen täysin 43 prosenttia ja osittain 25 prosenttia.

Videon tekstivastine

Tutustu koko esityslistaan paatokset.vantaa.fi-sivulta.

Avainsanat: , , , Valtuusto