Vantaa-kanavan aineistojen käyttö ja sivuston saavutettavuusseloste

Valtuustokokousten verkkolähetyksistä sekä Vantaa-kanavan muista aineistoista saa tehdä vapaasti kopioita siten, että aineiston lähde on mainittu. Sisältöä ei saa käyttää tavalla, josta syntyisi mielikuva, että Vantaan kaupunki tukee aineiston julkaisijaa tai aineiston käyttötapaa. Lähdetieto on poistettava Vantaan kaupungin pyynnöstä.

Aineistoa ei saa muokata, muuttaa tai käyttää loukkaavalla tavalla. Aineiston jakaminen kaupallisessa käyttötarkoituksessa on kielletty. Aineiston yhteydessä ei saa käyttää Vantaan kaupungin tunnuksia, vaakunaa, graafista ilmettä tai muita tekijänoikeuslain piiriin kuuluvia tunnuksia. Vantaan kaupunki pidättää oikeuden näiden käyttöehtojen muuttamiseen.

Vantaakanava.fi:n kehittämistä varten kerätään yleisiä tilastotietoja sivujen käytöstä Google Analytics– ja Siteimprove-palveluiden avulla. Tällaisia tietoja ovat kävijämäärät, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut ja miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun. Anonymisoidun IP-osoitetiedon avulla kävijä yksilöidään, mutta näiden tietojen perusteella kävijää ei voi yhdistää luonnolliseen henkilöön. Tilastotiedot ovat vantaakanava.fi-verkkosivuston ylläpitäjien käytettävissä.

Google Analytics ja Siteimprove keräävät tietoa kävijöistä JavaScript-koodin avulla.

Kaupunki ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupunki ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Saavutettavuuteen liittyvää palautetta voit antaa palautelomakkeellamme https://vantaakanava.fi/anna-palautetta/

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://vantaakanava.fi/ ja on laadittu / päivitetty 11.09.2020. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Tämän digipalvelun saavutettavuutta on arvioinut Siteimprove-monitoroinnin perusteella Vantaa-kanavan tiedottaja ja toimittaja Jukka Lehtonen.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen, mutta korjaamme puutteita jatkuvasti ja pyrimme parantamaan sisältöä.

Sivustolla on seuraavia puutteita:

Rikkinäisiä linkkejä sivutasolla 1, 2, 3 ja sitä alempana.

Sivuja, jotka sisältävät yli 1mt kuvia.

Sivuja, joita on vaikea lukea sekä sivuja, joissa on pitkiä virkkeitä.

Mediatiedostoja, jotka tarvitsevat päivitystä ollakseen saavutettavia. Vantaa-kanavalla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joissa ei ole tekstitystä. Uusi materiaali on pääasiassa tekstitettyä.

Tason A ongelmat:
Havaittavat
1.1.1. Ei-tekstuaalinen sisältö

Sivulla on kuvalinkki, jonka tekstivastine on toisinto vierekkäisestä linkkitekstistä.

Sivulla on myös kuva, jolla ei ole alt-määritettä. On tärkeää, että kaikilla kuvilla on tekstivastineen määrite riippumatta siitä, onko tekstivastinetta lisätty.

1.2.3. Ääniselite tai mediavastine (esitallennettu)

Sivustolla on elementtejä, joille ei ole tekstivastinetta. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita ei kaikkia ole tekstitetty.

1.3.1. Tiedot ja suhteet

Sivustolla on sisältöä, jonka muotoilemiseen käytetty HTML-koodia. Tyylejä varten tulisi käyttää CSS:ää.

Vantaa-kanavalla on sivuja, joilla ei ole ylätason otsikkoa, joka kertoo käyttäjäagenteille (kuten näytönlukijoille ja hakukoneille) sivun pääaiheen.

Elementtejä, joiden tunnukset eivät ole yksilöiviä, vaan tunnus on käytössä myös sivun toisessa elementissä.

Paikallisia linkkejä, joiden kohdetta ei ole olemassa. Sivulla on myös syötekenttä, jolla ei ole selitettä.

Sivustolla olevassa lomake-elementissä on nimilappu, mutta tekstiä ei ole lisätty ja nimilappu on tyhjä.

1.4.1.Värien käyttö

Sivustolla on linkkejä, jotka erottuvat tekstikappaleista vain värin perusteella. Linkeissä tulisi olla värin lisäksi muitakin visuaalisia indikaattoreita, kuten alleviivaus tai lihavointi.

Hallittavat

2.4.1. Ohituslohkot

Sivustolla ei ole toistetun sisällön ohittamisen mahdollisuutta. Sivun yläreunassa tulisi olla linkki, joka ohjaa käyttäjän suoraan pääsisältöalueelle.

2.4.4. Linkin tehtävä (kontekstissa)

Samaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Käyttäjät eivät välttämättä tiedä niiden eroa ilman asianmukaista selitystä.

Sivustolla olevasta kuvalinkistä puuttuu tekstivastine, joka osoittaa linkin tarkoituksen. Jos linkki osoittaa esimerkiksi verkkosivulle, sen tulisi ilmoittaa kyseisen sivun aihe.

Ymmärrettävät

3.2.2. Syötteessä

Sivu sisältää lomakkeen, mutta siinä ei ole lähetyspainiketta. Lomakkeessa tulee olla lähetyspainike ennakoitavuuden parantamiseksi.

Toimintavarmat

4.1.1. Jäsennys

Sivulla olevan elementin tunnus on käytössä myös sivun toisessa elementissä.

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

iFramesta puuttuu selite, sillä ei ole ’title’-määritettä tai ’title’-määrite on tyhjä.

Sivulla on tekstialueita ja syötteitä ilman selitettä, joka on eksplisiittisesti yhdistetty alueeseen. Näin avustavia tekniikoita käyttävät käyttäjät saavat myös tiedon alueen käyttötarkoituksesta.

Sivustolla olevassa lomake-elementissä on nimilappu, mutta tekstiä ei ole lisätty ja nimilappu on tyhjä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Vantaan kaupungilla on virallinen yhteinen palautelomake. Voit antaa palautetta saavutettavuudesta osoitteessa https://asiointi.vantaa.fi/anna-palautetta -> Hallinto ja talous-> Aihe: Verkkosivut

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puh. 0295 016 000 (vaihde)