Valtuuston kokous 19.12. 2022

19.12.2022

Kaupunginvaltuusto päättää 19. joulukuuta kokouksessaan Vantaan kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmasta vuosille 2022-2031.

Palveluverkkosuunnitelmassa käsitellään kaupungin asukkaille tarjoamia palveluja ja niiden palveluverkkoa. Suunnitelman ensimmäisessä osassa on palveluverkkosuunnitelman lähtökohtia sisältäen strategian sekä yleiskaavan tavoitteita kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja keskusta-alueiden kehittämiseksi. Toinen osa sisältää palvelujen järjestämisen tavoitteet ja yleiset periaatteet.

Valtuusto käsittelee lisäksi Vantaan kasvu- ja elinvoimaohjelmaa 2022-2025. Ohjelma keskittyy työpaikkojen luomisen edellytysten parantamiseen ja työllisyyden nostamiseen Vantaalla, vantaalaisen osaamisen kehittämiseen sekä Vantaan vetovoiman parantamiseen niin yritysten kuin asukkaiden näkökulmasta.

Asemakaavan muutoksia

Esityslistalla on myös muun muassa asemakaavan muutos Veromiehessä. Tällä kaavamuutoksella mahdollistetaan toimistorakennusten, uuden hotellin ja kadun varren liiketilojen kokonaisuus sekä korttelia palvelevan pysäköintitalon rakentaminen Tietotien varteen.

Käsittelyyn tulee myös asemakaavan muutos Jokiniemessä. Muutoksella mahdollistetaan Haxasin rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan pihapiirin täydentäminen puurakenteisin pientaloin.

Kivistön tapahtuma-areenan asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan: monitoimiareena ja hotelli sekä ravintola- liike-, urheilu- ja toimistotilaa. Hankkeella on toteutuessaan valtakunnallista merkitystä niin kansainvälisten jalkapallo-otteluiden järjestämisessä kuin erilaisten kulttuuritilaisuuksien kuten konserttien järjestämisessä.  

Kvartsikulman asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiivistä, resurssiviisasta asuntorakentamista, joka jatkaa Kivistön keskustan kaupunkirakennetta, elävöittää kaupunkikuvaa ja täydentää keskusta-alueen palvelu- sekä viherrakennetta.

Kiinteistö Oy Myyrmanni hakee liiketilojen lisäämistä nykyisen rakennuksen sisällä 2 300 k-m2, osin kellaritasolle, ja Iskoskujalle menevän kauppakäytävän poistamista Myyrmäessä. Kauppakeskukseen on tulossa Prisma ja Lidl. Asemakaavamuutoksessa tontin rakennusoikeus kasvaa 2 300 k-m2.

Lue koko esityslista osoiteesta paatokset.vantaa.fi

Avainsanat: , , Valtuusto