Tasa-arvosuunnitelma
8.12.2016

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn teemavuosi 2017.

Budjettiesitys
17.10.2016

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017–2020

Rakentamisen laatu
15.9.2016

Rakennusvalvonnan rooli ja vastuut, kaupungin rakentamisen laatu ja ympäristöterveydenhuollon valvonta.