Budjettiesitys
17.10.2016

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017–2020

Rakentamisen laatu
15.9.2016

Rakennusvalvonnan rooli ja vastuut, kaupungin rakentamisen laatu ja ympäristöterveydenhuollon valvonta.

Tilinpäätös 2015
23.5.2016

Kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös sekä arviointikertomus. Asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2015.

Erillisratkaisu sote-uudistuksesta
14.4.2016

Aiheita ovat pääkaupunkiseudun erillisratkaisu sote-uudistuksessa, Aviapoliksen kaavarunko, henkilöstökertomus sekä Tikkurilan jokirannan kilpailun tulokset.