Miten vuosi 2020 vaikutti työntekoon ja hyvinvointiin Vantaalla?

9.4.2021

Monet siirtyivät poikkeusvuonna etätöihin, mutta monille se ei ollut mahdollista. Jos työpiste siirtyi kotiin, saattoi koko päivä mennä sisätiloissa. Liikunnasta ja yleisestä hyvinvoinnista pyrittiin kuitenkin huolehtimaan, kuka milläkin tavalla.

Vantaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.4. katsotaan poikkeukselliseen vuoteen 2020. Esittelyssä ovat niin Vantaan hyvinvointikertomus kuin kaupungin henkilöstökertomuskin menneeltä vuodelta.

Vantaan hyvinvointikertomus 2020 on kaupungin toimialojen yhteisen hyvinvointiraportointityöryhmän laatima tietopaketti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Vuonna 2020 Vantaalla työskenneltiin poikkeuksellisissa oloissa. Koronapandemian vuoksi etätyötä tehtiin enemmän kuin koskaan ennen, työtehtävät muuttuivat ja monet vaihtoivat työtehtäviä tilapäisesti kokonaan. Vantaan kaupungin henkilöstokertomuksessa käydään läpi poikkeuksellista vuotta.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan myös muun muassa kolmea asemakaavamuutosta. Veromiehen Grand Wing -alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli ja elämyskeskus sekä näitä palveleva pysäköintitalo. Hämevaaran Vieteririnteelle asemakaavoitetaan neljä uutta pientalotonttia. Petikossa haetaan teollisuus- ja varastorakennusten tontin laajentamista kapealle lähivirkistysalueelle.

Esillä ovat myös vuonna 2020 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet. Raportissa kuvataan muun muassa sitä, ovatko hankkeet pysyneet hankesuunnitelmassa hyväksytyssä kustannusarviossa ja rakentamiselle määritetyssä aikataulussa.

Katso suora lähetys kokouksesta Vantaa-kanavalla 12.4. klo 18 alkaen!

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan

Valtuuston kokous 12.4.

Avainsanat: , , , , , , , Puffi
Facebook Twitter Google