Kiusaamista ehkäistään esimerkillä ja yhteistyöllä

20.11.2020

Vantaalla panostetaan koulujen ja oppilaitosten erityisnuorisotyöhön. Yläkouluissa ja ammattiopisto Variassa on toiminut vuodesta 2019 alkaen yhteensä 15 erityisnuorisotyöntekijää.

Koulujen turvallisuus on puhuttanut Vantaalla viime aikoina paljon ja nuorisotyötä on alettu suuntaamaan alakouluihinkin, joihin ollaan rekrytoimassa viisi nuorisotyöntekijää. Tavoitteena on koululaisten hyvinvoinnin parantaminen, mikä on osa Vantaan kaupungin myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa.

Kouluissa lisätään turvallisuuden tunnetta myös oppilastasolla. Martinlaakson koululla 8. ja 9. luokkalaiset voivat liittyä kiusaamista ennalta ehkäisevään M-Crew -toimintaan. Ryhmän jäsenet valvovat mustissa huppareissaan pareittain, ettei välitunneilla tapahdu kiusaamista.

He ovat käytöksellään ja esimerkillään oman yhteisönsä mielipidevaikuttajia. Kyselyiden perusteella kiusaaminen on vähentynyt Martinlaakson koululla M-Crewn toiminnan aikana.

Kaikki toiminta tehdään yhdessä erityisnuorisotyöntekijöiden kanssa. He ovat turvallisia ja tuttuja aikuisia, joilta saa tukea koulun lisäksi myös vapaa-ajalla. Tavoitteena on yhdistää koulunkäyntiä ja vapaa-aikaa nuorisotyön kautta. Martinlaakson koulun nuorisotila toimii yhtenä konkreettisena siltana koulun ja vapaa-ajan välillä.

Erityisnuorisotyöntekijät Kari Järvinen ja Anni Salovaara tekevät myös jalkautuvaa nuorisotyötä. He lähtevät koulun jälkeen pyörimään ostareille, pihoille ja sinne, missä nuoret nyt milloinkin aikaa viettävät.

– Jalkautuva nuorisotyö täydentää koulumaailmaa. Tällä tavalla näemme kokonaiskuvan, emmekä vain sitä pientä kaistaletta nuorten elämästä, korostaa Salovaara.

Nuorten Vantaa

Vantaan nuorisopalvelut

Myönteisen erityiskohtelun ohjelma

Avainsanat: , , , , , , Vantaan kehä
Facebook Twitter Google