Asukastilaisuus rakennusjärjestyksen uudistustyöstä 6.9. 2022

31.8.2022

Vantaan kaupungin rakennusvalvonta uusii rakennusjärjestyksensä. Seuraa asukastilaisuutta rakennusjärjestyksen uudistustyöstä 6. syyskuuta kello 17.30 alkaen.

Tallenne:

Tilaisuudessa esitellään valmistelun tilannetta sekä alustavia luonnoksia ehdotettavista määräyksistä.

Uudistamisen tavoitteena on parantaa täydennysrakentamisen mahdollisuuksia pientalorakentamiseen tarkoitetuilla tonteilla sekä tarkastella kuntakohtaisen sääntelyn keventämismahdollisuuksia. Tavoitteena on myös huomioida rakennusjärjestyksen määräyksissä uudistuneet valtakunnalliset säännökset ja ajanmukaistaa määräyksiä muun muassa kaupungin strategian pohjalta.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. 

Ohjelma:

17:30 Tilaisuuden avaus                                                                   

17:35 Apulaiskaupunginjohtajan terveiset                               

17:45 Yleiskaavoitus                                                                          

18:05 Asemakaavoitus                                                                     

18:25 Kadut ja puistot                                                                       

18:45 Yleiskaavoitus                                                                          

19:05 Rakennusvalvonta                                                                 

19:20 Mahdollisuus kysymyksille

19:30 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen        

Lue lisää aiheesta:

Vantaan uudistuvasta rakennusjärjestyksestä asukastilaisuus 6.9. (vantaa.fi)

Rakennusjärjestyksen uudistaminen (vantaa.fi)

Avainsanat: , Live