näytä/piilota

Vantaan budjetti vuodelle 2020

11.11.2019

Valtuusto päättää vuoden 2020 budjetista sekä vuosien 2020–2023 taloussuunnitelmasta.
Aiheena ovat myös Vantaan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020 sekä vuoden 2018 arviointikertomuksesta aiheutuneet toimenpiteet.

Lasten kesäruokakokeilu

7.11.2019

Infossa käydään läpi lasten kesäruokakokeilua, lastensuojelun ja perhesosiaalityön tilannetta sekä Yksinäiset vanhukset Vantaalla -loppuraporttia.

Hallintosäännön muuttaminen

21.10.2019

Kivistön kirkon kortteleiden asemakaavamuutos. Vuoden 2019 toinen osavuosikatsaus. Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen aiheuttamat muutokset hallintosääntöön (osa 2).

Budjettiesitys 2020 toimialoittain

10.10.2019

Apulaiskaupunginjohtajat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen toimialakohtaisesti. Valtuutetuilla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä.

Budjettiesitys vuodelle 2020

7.10.2019

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja talousjohtaja Matti Ruusula esittelevät kaupunkitasoisen esityksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020–2023.

Vuoden 2020 talousarvion kehys

17.6.2019

Vuoden 2020 talousarviolaadinnan kehys. Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta. Vantaan kiertotalouden tiekartta ja kaupungin ympäristövastuuraportti 2018-2019. Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille.