Vuoden 2020 talousarvion kehys

17.6.2019

Vuoden 2020 talousarviolaadinnan kehys. Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta.

Vantaan kiertotalouden tiekartta ja kaupungin ympäristövastuuraportti 2018-2019. Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille.

 

Valtuusto