Vantaan ratikasta kiertotalouden tiekarttaan

13.6.2019

Vantaan kaupungin ympäristövastuuraportti 2018−2019. Vantaan kiertotalouden tiekartta. Vantaan ratikka. Kolmiportaisen tuen selvitys: kehityksen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Vantaalla.

 

Valtuusto