Vantaan vuoden 2018 tilinpäätös

20.5.2019

Vantaan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Uusi Vantaa -organisaatiomuutokseen liittyvät apulaiskaupunginjohtajien virkojen perustamiset.

Elinvoima- ja vetovoimaohjelma 2019-2021. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelman (MAL 2019) hyväksyminen.

Valtuusto