kokous270317
Kanta valinnanvapausmalliin
27.3.2017

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi. Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2016. Asemakaavamuutos Veromiehessä.

info081216
Tasa-arvosuunnitelma
8.12.2016

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn teemavuosi 2017.

info_thumb171016
Budjettiesitys
17.10.2016

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017–2020