Yleiskaavaehdotuksen alueelliset muutokset

21.4.2020

Yleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2019. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta kaavatyö on edennyt ehdotusvaiheeseen, joka on jo melkein valmis yleiskaava. Tutustu videolla keskeisimpiin muutoksiin.

Ehdotus uudeksi yleiskaavaksi on nähtävillä 22.4.–18.6.2020. Viralliset muistutukset toimitetaan nähtävilläoloaikana kirjallisina kaupungin kirjaamoon kirjaamo@vantaa.fi.

Lisätietoa yleiskaavasta:

Vantaan yleiskaava 2020

Kysy ja keskustele suunnittelijoiden kanssa:

Osallistuva Vantaa -keskustelupalsta

Avainsanat: , , , , , , Tapahtumat
Facebook Twitter Google