SOTE-lausunto ja MAL-sopimus hyväksyttiin

21.9.2020

Vantaan valtuusto päätti lausunnosta maan hallitukselle.  Hallituksen esitys sote-uudistuksen ja pelastustoimen järjestämisen uudistuksen lainsäädännöksi on lausuntokierroksella syyskuun loppuun. Sen jälkeen se siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

Vantaa pitää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta tarpeellisena. Nykyinen esitys kuitenkin sisältää merkittäviä epäkohtia Vantaan kaupungin talouden kannalta. Sote-uudistuksen rahoitusmalli on epäoikeudenmukainen Vantaan kaltaisille kunnille, joiden sote-kustannukset on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla. Uudistuksessa lainakanta jää kaupungin vastuulle, mutta verotulot vähenevät, lausunnossa todetaan.

Uuden hallinnon tason avulla ei paranneta palveluiden saatavuutta. Vantaa pitää tärkeänä varmistaa, ettei sote-maakuntien ja kuntien välille muodostu harmaata aluetta, jossa tehtävien, vastuiden ja resurssien jako on epäselvää.

Lausuntoon lisättiin Vantaan kaupunginhallituksen täydennys siitä, että toimivaa ja kustannustehokasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta ei tule jakaa osiin.

Valtuusto päätti maanantaina myös maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen hyväksymisestä.

Kokouksen litterointi

Kokouksen esityslista 21.9.2020

Avainsanat: , , , , Valtuusto