Valtuuston kokous 12.4.2021

12.4.2021

Kaupunginvaltuusto käsitteli muun muassa kolme asemakaavamuutosta, vuonna 2020 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet sekä viime vuoden henkilöstö- ja hyvinvointikertomukset.

Veromiehen Grand Wing -alueelle rakennetaan toimistoja, hotelli, elämyskeskus ja pysäköintitalo. Hämevaaran Vieteririnteelle asemakaavoitetaan neljä uutta pientalotonttia. Petikossa haetaan teollisuus- ja varastorakennusten tontin laajentamista kapealle lähivirkistysalueelle.

Vantaan kaupungin henkilöstokertomuksessa kuvataan poikkeuksellista vuotta 2020. Koronapandemian vuoksi etätyötä tehtiin enemmän kuin koskaan ennen, jos se vain oli mahdollista. Työtehtävät myös muuttuivat ja vaihtuivat.

Vantaan hyvinvointikertomus 2020 on tietopaketti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.

Esillä olivat myös vuonna 2020 valmistuneet merkittävät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet sekä niiden pysyminen aikatauluissa ja kustannusarvioissa.

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan

Kaupunginvaltuuston kokous 12.4.

Huhtikuun kokouksen puffivideo

Videon litterointi

Avainsanat: , , , , , Valtuusto