Valtuuston kokous 10.5.2021

10.5.2021

Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 10.5.2021 muun muassa viime vuoden tilinpäätöstä ja arviointikertomusta sekä ympäristövastuuraporttia ja kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa.

Kokouksen asialistalla oleva vuoden 2020 tilinpäätös päätyi 55,1 miljoonan verran positiiviseksi. Tilikauden tulos parani 117,8 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vahvaa tulosta selittää valtion koronatuet.

Maanantain kokouksessa esiteltävään ympäristövastuuraporttiin kootaan vuosittain tietoja hiilineutraaliuteen tähtäävien suunnitelmien etenemisestä. Raportissa muun muassa kerrotaan esimerkkien avulla niistä hyvistä toimintatavoista ja teoista, joita Vantaalla tehdään tavoitteen saavuttamiseksi.

Vantaa kuuluu myös Euroopan komission perustamaan maailmanlaajuiseen Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, joka edellyttää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy & Climate Action Plan, SECAP) laatimista ja toimenpiteiden päästövähennysarvion laskemista.

Suora lähetys kokouksesta alkaa Vantaa-kanavalla 10.5. klo 18.

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan

Videon litterointi

Toukokuun kokouksen puffivideo

Uutinen kokouksesta

Hiilineutraali Vantaa 2030

Hiilineutraaliin Vantaaseen tähtäävät toimenpiteet ovat osa kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa.

Avainsanat: , , , , , , , , Valtuusto