Valtuuston listalla ympäristöasioita ja tilinpäätös

6.5.2021

Vantaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen asialistalla ovat muun muassa ympäristövastuuraportti, kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma sekä vuoden 2020 tilinpäätös.

Vantaan laajat ulkoilumahdollisuudet, puhdas luonto sekä jokimaisemat ovat vantaalaisille läheisiä ja niitä halutaan vaalia. Ympäristö- ja ilmastoasiat ovat Vantaalla tärkeitä myös päätöksenteossa. Vantaan kaupunkistrategian tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Maanantain kokouksessa esiteltävään ympäristövastuuraporttiin kootaan vuosittain tietoja hiilineutraaliuteen tähtäävien suunnitelmien etenemisestä. Raportissa muun muassa kerrotaan esimerkkien avulla niistä hyvistä toimintatavoista ja teoista, joita Vantaalla tehdään tavoitteen saavuttamiseksi.

Vantaa kuuluu myös Euroopan komission perustamaan maailmanlaajuiseen Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, joka edellyttää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy & Climate Action Plan, SECAP) laatimista ja toimenpiteiden päästövähennysarvion laskemista.

Kokouksen asialistalla on lisäksi vuoden 2020 tilinpäätös, joka päätyi 55,1 miljoonan verran positiiviseksi. Tilikauden tulos parani 117,8 miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Vahvaa tulosta selittää valtion koronatuet.

Suora lähetys kokouksesta alkaa Vantaa-kanavalla 10.5. klo 18.

Kokouksen esityslista kokonaisuudessaan

Uutinen kokouksesta

Hiilineutraali Vantaa 2030

Hiilineutraaliin Vantaaseen tähtäävät toimenpiteet ovat osa kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa.

Avainsanat: , , , , , , , , Puffi
Facebook Twitter Google