Lausunto sotesta

22.9.2014

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) järjestämislaista.

Valtuusto