Tasa-arvosuunnitelma
8.12.2016

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Terveyden edistämisen ja sairauksien ennaltaehkäisyn teemavuosi 2017.

Budjettiesitys
17.10.2016

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017–2020

Rakentamisen laatu
15.9.2016

Rakennusvalvonnan rooli ja vastuut, kaupungin rakentamisen laatu ja ympäristöterveydenhuollon valvonta.

Tilinpäätös 2015
23.5.2016

Kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös sekä arviointikertomus. Asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2015.