Budjettiesitys toimialoittain

18.10.2016

Apulaiskaupunginjohtajat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen toimialakohtaisesti.

Valtuusto