Budjettiesitys

17.10.2016

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017–2020

Valtuusto