Kantoja kaavaehdotuksiin

7.3.2016

Lausunto Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksesta. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Valtuustoaloitteet vuodelta 2015.

Valtuusto