Osakkuus Suomirata-hankeyhtiössä

24.2.2020

Vantaan kaupungin osakkuus Suomi-rata Oy -hankeyhtiössä 2020. Lausunto sote-erillisselvityksen loppuraportista.

Valtuusto