Päätös budjetista

18.11.2013

Budjetista päättäminen.

Valtuusto