Valtuustokauden viimeinen kokous

11.6.2021

Tiistaina 15.6. koittaa Vantaan kaupunginvaltuuston kauden viimeinen kokous. Vuonna 2017 alkaneen valtuustokauden aikana on tehty useita päätöksiä, joista yhtenä oli Tikkurilan jokivarsimaiseman kehittämisen hyväksyminen. Kiitos valtuustokaudesta ja hyvää kesää 2021!

Tikkurilankosken vanhan padon keskiosa purettiin 20 metrin matkalta vuonna 2019. Padon purkutoimien myötä koski ennallistettiin luonnonmukaisen kaltaiseksi ja uhanalainen meritaimen pääsee jälleen vapaasti vaeltamaan Keravanjoessa,

Purkamisen seurauksena myös vedenpinta laski ja uutta ranta-aluetta vapautui virkistyskäyttöön. Padon reunaosat säilytettiin ja koskialue kunnostettiin Tikkurilan kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen. Purkuhanke palkittiin Vuoden 2019 projektitekona. Myös intohimoinen kalastuksen puolestapuhuja Jasper Pääkkönen lähetti henkilökohtaisen kiitoksensa Vantaalle.

Tänä kesänä Tikkurilankoski avattiin myös kalastukselle. Jokivarsialueen kunnostus ja maisemointi on tehnyt keidasmaisen paikan hyvin viihtyisäksi ja kuntalaiset ovatkin ottaneet jokivarren heti omakseen. Alueen kehittäminen jatkuu Tikkurilanrannan itäosan ja ratasiltojen alituksen suunnitteluilla.

Nykyisen valtuuston kausi päättyy ja uusi valitaan kuntavaaleissa 13.6.2021. Poikkeuksellisesti tiistaina 15.6. pidettävässä valtuustokauden viimeisessä kokouksessa on päätettävänä vielä muun muassa seuraavat asiat:

  • – Vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus ja vuoden 2022 talousarviolaadinnan kehys
  • – Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
  • – Helsingin seudun yhteistyösopimuksen muuttaminen
  • – Asemakaavan muutos Varistossa

Valtuuston 15.6.2021 kokouksen esityslista

Tikkurilan jokiranta

Jasper Pääkkönen kiittää Vantaata padon purkamisesta

Avainsanat: , , , , , , , , , , Puffi
Facebook Twitter Google