Budjettiesitys vuodelle 2018

9.10.2017

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018–2021.

Valtuusto