Lausunto metropolihallintolaista

22.1.2015

Kaupunkimielikuvan kehittäminen ja Vantaan lausunto hallituksen esityksestä metropolihallintoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Valtuusto