Lausunto kuntajakoselvityksestä

14.11.2013

Lausunto kuntajakoselvitykseen osallistumisesta.

Valtuusto