Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Vantaalla

13.12.2018

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Vantaalla. Katsaus yleiskaavan 2020 valmisteluun. Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 luonnoksesta.

 

Valtuusto