Budjettiesitys 2018 toimialoittain

10.10.2017

Apulaiskaupunginjohtajat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen toimialakohtaisesti.

Valtuusto