Infoa investoinneista

17.9.2015

Potilastietojärjestelmän hankinta. Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen investointitarpeet. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön investointiohjelma vuosille 2016–2019.

Valtuusto