Lausunto Östersundomin kaavaehdotuksesta

25.9.2017

Kaupungin lausunto Östersundomin yleiskaavaehdotuksesta. Asemakaavan muutos Vaaralassa.

Valtuusto