Budjettiesitys 2020 toimialoittain

10.10.2019

Apulaiskaupunginjohtajat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen toimialakohtaisesti. Valtuutetuilla on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä.

Budjettiesitys vuodelle 2020

7.10.2019

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja talousjohtaja Matti Ruusula esittelevät kaupunkitasoisen esityksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020–2023.

Vuoden 2020 talousarvion kehys

17.6.2019

Vuoden 2020 talousarviolaadinnan kehys. Lausunto Uusimaa 2050 -kaavaehdotuksesta. Vantaan kiertotalouden tiekartta ja kaupungin ympäristövastuuraportti 2018-2019. Tilojen järjestäminen sisäilmasta sairastuneille.

Osakkuus Suomirata-hankeyhtiössä

4.3.2019

Valtuusto käsittelee Vantaan kaupungin osakkuutta Suomirata-hankeyhtiössä ja Vantaan hyvinvointikatsausta 2018. Kokouksen alussa jaetaan tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät kunniamerkit Vantaan kaupungin työntekijöille sekä juhlistetaan 100-vuotiasta Vantaan valtuustoa.